مطالب جالب!
مطالب جالب!

غیرت و عشقت کجا رفته؟ در مــردهـا:حسـی هست کـه

غیرت و عشقت کجا رفته؟ 
 در مــردهـا:حسـی هست کـه

غیرت و عشقت کجا رفته؟
  در مــردهـا:حسـی هست کـه اسمشـو مـیـذارن                                                                                                                                                                           "غیـرت"                                                                                                                                                                                       و بـه همـون حس در خـانم ها میـگن                                                                                                                                                                                    "حسـادت"                                                                                                                                                                                          امـا مـن بـه هـردوشـون میـگم                                                                                      

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید