مطالب جالب!
مطالب جالب!

فاصله آدمها داغونم کرد چه قدر عاطفه تنهاست بین آدمهاست

فاصله آدمها داغونم کرد 
 چه قدر عاطفه تنهاست بین آدمهاست

فاصله آدمها داغونم کرد
چه قدر عاطفه تنهاست بین آدمهاست
كسی به حال شقایق دلش نمی سوزد
و او هنوز شكوفاست بین آدمهاست
كسی به نیت دل ها دعا نمی خواند
غروب زمزمه پیداست بین آدمهاست
چه می شود همه از جنس آسمان باشیم
طلوع عشق چه زیباست بین آدمهاست
تمام پنجره ها بی قرار بارانند
چه قدر خشكی و صحراست بین آدمهاست
به خاطر تو سرودم چرا كه تنها تو
دلت به وسعت دریاست بین آدمهاست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید