مطالب جالب!
مطالب جالب!

فال پاسور یا همان ورق ( فال احساس )

فال پاسور یا همان ورق ( فال احساس )
فال احساس برای اطلاع از احساس شخص مقابل نسبت به شما و احساس شما نسبت
به آن شخص است یه فال ساده بسیار جالب و تعجب آور !
ابتدا ورق ها را خوب بر بزنید به حالتی كه پشت ورق ها ببینید نه روی ورق را .
سپس به تعداد اسم شخص مقابل بچینید .
مثلا" مینا " دارای 4 حرف است بنابرین باید از اول دسته به تر تیب ۴ ورق كنار هم بگذاریم
و سپس به ترتیب از اولین ورق شروع به پر كردن همه ۴ دسته می كنیم .
سپس دسته ها را از اولین دسته روی هم قرار دهید .
حالا شروع به خواندن و تعبیر می كنیم . شما باید ورق های مشابه را پیدا كنید و كنار بگذارید
مثلا ۷ و ۷ حالا از هر نوعی بود .
چنانچه كنار هم بودند انها را از بقیه دسته جدا كرده و كنار بگذارید به این ترتیب
همه ورق های مشابه را كنار بگذارید و تعبیر كنید:
۱ ، یا همان تك نشان :دوست داشتن / ۲ : تردید و ۲دلی
۳: ازدواج قصد ازدواج داشتن / ۴: مشكل داشتن / ۵ : ناراحتی و غم
۶: تماس و ارتباط تلفنی – نامه – / ۷: حكایت از فكر كردن زیاد و به یاد او بودن را دارد
۸: از تیپ و قیافه شما خوشش میاد / ۹:از رفتار و اخلاق شما خوشش میاد
۱۰: فاصله- دوری
سرباز : اگر برای مرد باشد نشان از غیرت و تعصب دارد اگر برای زن باشد
یعنی شخص دیگری هم در زندگی او نقش مهمی دارد .
بی بی : اگر برای زن باشد نشان از غیرت آن زن را دارد و اگر برای مرد باشد
یعنی زنی دیگر را هم دوست دارد .
( حتما رقیب نیست ! ممكن است از اعضای خانواده شخص باشد)
شاه: به معنی سلطان دل بودن
سپس از كارت های باقیمانده یك كارت با نیت احساس اصلی طرف مقابل بكشید
و یك كارت با نیت احساس خود فال گیرنده بكشید
و كارت سوم با نیت احساس مشترك بكشید و تبعیر كنید . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید