مسیر سبز
مسیر سبز

فان‌پرسی غایب احتمالی هلند برابر آرژانتین ایسنا: روبین فان پرسی

فان‌پرسی غایب احتمالی هلند برابر آرژانتین
ایسنا: روبین فان پرسی به دلیل بیماری ممکن است دیدار حساس تیمش برابر آرژانتین را از دست بدهد.

مهاجم تیم ملی هلند در روزهای گذشته دچار دل‌درد شده است و به همین خاطر نتوانسته همراه تیمش به تمرین بپردازد. پزشکان تیم ملی هلند اعلام کردند در صورتی که شرایط فان پرسی به همین شکل باشد، او بازی با آرژانتین را از دست می‌دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید