هر روز!
هر روز!

فایل php.ini من کجاست : فایل php.ini من کجاست

فایل php.ini من کجاست 
 
 : فایل php.ini من کجاست

فایل php.ini من کجاست

: فایل php.ini من کجاست
آموزش شماره 583 :
به گزارش اگر شما در حال استفاده از نسخه پیش فرض CLIphp هستید، php.ini شما در مسیر زیر قرار خواهد داشت:
/usr/local/lib/php.ini
اگر از php5 در حالت CGI (suphp استفاده می کنید، php.ini در موقعیت زیر قرار خواهد داشت:
/usr/local/etc/php5/cgi/php.ini
و اگر از php4 در حالت CGI هستید، php.ini در موقعیت زیر قرار دارد:
/usr/local/etc/php4/cgi/php.ini

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید