مسیر سبز
مسیر سبز

فحاشی رئیس جمهور اروگوئه به سران فیفا! بیست چهارده:

فحاشی رئیس جمهور اروگوئه به سران فیفا!
بیست چهارده:  رئیس جمهور اروگوئه که از محرومیت چهار ماهه سوارز به خاطر گاز گرفتن شانه کیه لینی عصبی به نظر می رسید ، با لحنی نامناسب در مورد سران فیفا صحبت کرد.

در مراسم استقبال از تیم ملی اروگوئه یک خبرنگار از موخیکا در مورد محرومیت سوارز پرسید که رئیس جمهور این کشور خطاب به سران فیفا فحاشی کرد.

زمانی که خبرنگار از او پرسید که آیا اجازه انتشار ویدئوی این صحبت ها را دارد، او با خونسردی گفت:" فیفا حق محرومیت را دارد اما نه چنین محرومیت نژاد پرستانه ای."

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید