مطالب جالب!
مطالب جالب!

فراخوانی مشمولان به خدمت سربازی توسط سازمان وظیفه عمومی سازمان

فراخوانی مشمولان به خدمت سربازی توسط سازمان وظیفه عمومی 
 سازمان

فراخوانی مشمولان به خدمت سربازی توسط سازمان وظیفه عمومی
سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی با صدور اطلاعیه ای مشمولان دیپلم و زیر دیپلم را در خرداد ماه جاری به خدمت سربازی فرا خواند. به گزارش آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، متن اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی بدین شرح می باشد: به اطلاع كلیه مشمولان دیپلم و زیر دیپلم (غایب و غیرغایب) و متولدین سال های 1355 تا پایان سال 1371 كه برگه اعزام به خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا به تاریخ 18و19 خرداد ماه 1390 دریافت داشته اند برای اعزام به خدمت به نحوه ذیل اقدام نمایند. 1- در تهران( مشمولان ساكن تهران بزرگ) كلیه مشمولان دیپلم غائب و غیر غائب كه زمان اعزام آنها در برگه های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا خرداد ماه سال 1390 قید گردیده است در ساعت 6 صبح روز چهارشنبه مورخ 18/3/1390 و كلیه مشمولان عادی(زیر دیپلم) غایب و غیر غایب در ساعت 6 صبح روز پنج شنبه مورخ 19/3/1390 به محل و مراكزی كه توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ محل مراجعه ابلاغ گردیده است حضور پیدا نموده تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند. 2- در استانها( مشمولان ساكن شهرستانها) كلیه مشمولان دیپلم غائب و غیر غائب كه زمان اعزام آنها در برگه های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا خرداد ماه سال 1390 قید گردیده است در ساعت 7 صبح روز چهار شنبه مورخ 18/3/1390 و كلیه مشمولان عادی(زیر دیپلم) غایب و غیر غایب در ساعت 7صبح روز پنج شنبه مورخ 19/3/1390 به معاونت وظیفه عمومی استان محل سكونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند. لذا آن دسته از مشمولانی كه به هر دلیل تاكنون موفق به دریافت برگ اعلام محل مراجعه نگردیده اند می توانند به نزدیكترین دفاتر خدمات الكترونیك انتظامی (پلیس+10) مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذكور اقدام و براساس اطلاعات مندرج در آن رفتار نمایند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید