هر روز!
هر روز!

فرازمینی ها منقرض شده اند! : فرازمینی ها منقرض شده

فرازمینی ها منقرض شده اند! : فرازمینی ها منقرض شده

فرازمینی ها منقرض شده اند!
: فرازمینی ها منقرض شده اند!
اخترزیست شناسان دانشگاه ملی استرالیا مدعی هستند که موجودات فرازمینی هوشمند منقرض شده اند و به این دلیل نمی توانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم. از نظر آنها، در اغلب موارد حیات های ابتدایی که به شکل تک سلولی هستند، به دلیل ضعیف بودن و عدم توانایی در سازگاری با تغییرات محیط اطراف، در اوایل شکل گیری سیاره ها دوام نداشته و نابود می شوند. دانشمندان سال هاست در جستجوی حیات فرازمینی هستند. این حیات ممکن است هوشمند یا در حد زندگی میکروسکوپی باشد و از طرفی امکان کشف آن در سیارات فراخورشیدی یا حتی در سیارات منظومه شمسی مانند مریخ وجود دارد. با این حال بعد از سال ها تلاش و پیشرفت های چشمگیر در علوم و فنون فضایی و اخترزیست شناسی، هنوز هیچ خبری از فرازمینی های هوشمند و یا حتی کوچک ترین ارتباط با آنها نیست. دلیل این موضوع چه می تواند باشد؟ اخترزیست شناسان دانشگاه ملی استرالیا (ANU) در بررسی ها برای درک نحوه تکامل حیات، متوجه شده اند که حیات معمولا به دلیل گرمایش یا سرمایش در سیاره های نوپا از بین می رود. بر همین اساس به احتمال بسیار قوی حیات در سایر سیارات کوتاه بوده و به سرعت منقرض شده است و آن قدر دوام نداشته اند که تا حد زندگی هوشمند تکامل داشته باشند.

به گزارش : دکتر آدیتیا چوپرا از دانشگاه ملی استرالیا گفت: «کیهان پر است از سیارات قابل سکونت و بسیاری از دانشمندان بر این باوراند که اغلب این سیارات مملو از بیگانگان هستند. اما هم اکنون بر ما معلوم است که برای داشتن یک سیاره قابل سکونت برای شکل های مختلف حیات، مقادیر مناسبی از گازهای گلخانه ای نیاز است تا دمای پایدار سطح سیاره حفظ شود. اما ما بر این باوریم که چون محیط سطح سیارات نوپا بسیار ناپایدار است و حیات ابتدایی بسیار ضعیف و شکننده، اغلب زندگی ها در همان اوایل و در حد حیات تک سلولی و میکروسکوپی دچار انقراض و نابودی می شوند و به ندرت حیاتی قوی برای ادامه زندگی بر سطح سیاره های نوپا به وجود می آید.» نتایج این بررسی ها نشان می دهد، احتمالا حدود چهار میلیارد سال قبل هر سه سیاره زمین، زهره و مریخ قابل سکونت بودند، در حالی که امروز تنها در سیاره زمین حیات هوشمند وجود دارد. چراکه حدود یک میلیارد سال بعد از شکل گیری سیارات منظومی شمسی، زهره به یک گرمخانه و مریخ به یک سردخانه تبدیل شد. بنا به گفته دکتر چارلی لینویور از موسسه دانش سیاره ای دانشگاه استرالیا در چنین شرایط ناپایداری حتی در صورت پدیدارشدن حیات میکروسکوپی در اوایل شکل گیری زهره و مریخ (که در محدوده کمربند حیات منظومه شمسی قرار دارند)، گونه های حیات نتوانسته اند خود را با تغییرات محیط زیست سازگار کنند و در نتیجه نابودی شده اند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید