مسیر سبز
مسیر سبز

فرجی‌دانا: نیلی‌ رئیس دانشگاه تهران می‌شود خانه ملت: رضا فرجی‌دانا

فرجی‌دانا: نیلی‌ رئیس دانشگاه تهران می‌شود
خانه ملت: رضا فرجی‌دانا با یادآوری انتصاب محمود نیلی‌احمدآبادی به عنوان سرپرست دانشگاه تهران، گفت:  طبق قانون برای تعیین روسای دانشگاه‌ها لازم است فرد معرفی شده 3 تا 6 ماه در غالب سرپرست دانشگاه معرفی شده و پس از آن به سمت ریاست منتصب شود که در معرفی نیلی احمد‌آبادی نیز این فرآیند قانونی طی شده است.

فرجی‌دانا ادامه داد: پس از اتمام زمان سرپرستی محمود نیلی‌احمدآبادی بر دانشگاه تهران وی به عنوان گزینه ریاست این دانشگاه از سوی وزارت علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رئیس دانشگاه تهران طبق وعده‌ها بدون انتصاب سرپرست برای این دانشگاه انتخاب نشد، گفت: ما وعده‌ای در این باره ندادیم و نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی انتصاب رئیس دانشگاه تهران به این شیوه بوده است.

وزیر علوم، ‌تحقیقات و فناوری، یادآور شد: هیچ تخلفی در انتخاب سرپرست دانشگاه تهران صورت نگرفته است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید