هر روز!
هر روز!

فرق داروی ضد افسردگی و داروی شادی آور! فرق

فرق داروی ضد افسردگی و داروی شادی آور! 
 
 فرق

فرق داروی ضد افسردگی و داروی شادی آور!

فرق داروی ضد افسردگی و داروی شادی آور! : فرق داروی ضد افسردگی و داروی شادی آور!
: فرق داروی ضد افسردگی و داروی شادی آور!
: به گزارش : ماهنامه دنیای سلامت - محمود ابراهیمی سعید: «من طربم طرب منم،زهره زند نوای من/ عشق میان عاشقان شیوه کند برای من»؛ شاید بارها و بارها این بیت شور انگیز مولانا جلال الدین بلخی را شنیده اند که در نهایت زیبایی، شور درونی خود را در قالب چند واژه ساده در اختیار مخاطب قرار می دهد و تردیدی نیست که این شعر از روحیه شاد این شیخ شهیر، به جوشش آمده است و جالب است بدانیم در دوره ای که مولوی می زیسته، قرص های ضد افسردگی و شادی آور نبوده است تا شور بیافریند! اما امروزه با پدیده های بسیار عجیبی رو به رو شده ایم که یکی از آن ها افسردگی و عدم رغبت به شادی است. برای فرار از این بیماری بزرگ قرن کارشناسان و پزشکان و حتی بیماران ناخودآگاه رو به ابزاری برای ایجاد شادی می آورند. قرص ها و داروهای شادی بخش! توقع پایین؛ شادی بالا پژوهشی در دانشگاه یو ال سی در زمینه چگونگی ایجاد شادی، نشان می دهد پایین نگه داشتن سطح توقع و ا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید