مکان یار
مکان یار

فروشگاه شهروند تهران نو آدرس: ایران - تهران - تهران تهران

فروشگاه شهروند تهران نو
آدرس: ایران - تهران - تهران تهران نو، جنب پمپ بنزین قاسم آباد، مجتمع لیوار

فروشگاه شهروند تهران نو یکی از معدود هاپیرمارکت های این محدوده به شمار می ره که نقش مهمی در تامین اقلام مورد نیاز اهالی داره. این فروشگاه جنب مجتمع لیوار قرار داره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید