هر روز!
هر روز!

فضاپیمای باری پروگرس به فضا پرتاب شد : فضاپیمای باری

فضاپیمای باری پروگرس به فضا پرتاب شد : فضاپیمای باری

فضاپیمای باری پروگرس به فضا پرتاب شد
: فضاپیمای باری پروگرس به فضا پرتاب شد
فضاپیمای باری پروگرس ساعتی پیش از پایگاه فضایی بایکانور قزاقستان به فضا پرتاب شد. پروگرس حامل حدود ۲۷۰۰ کیلوگرم سوخت، آب و غذا و تجهیزات موردنیاز فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی است. پرتابگر سایوز U فضاپیمای پروگرس MS-05 را روز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۵۸ به وقت محلی (۹:۳۰ به وقت ایران) در یک روز برفی از پایگاه فضایی بایکانور قزاقستان به فضا پرتاب کرد. دمای هوا در لحظه پرتاب پروگرس منهای ۹ درجه سانتی گراد بود.

به گزارش : براساس برنامه اعلام شده پروگرس روز جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ به ایستگاه فضایی بین المللی متصل می شود. پروگرس در ماموریت اخیر خود حدود ۲۷۰۰ کیلوگرم محموله موردنیاز فضانوردان را با خود به فضا برد. حدود ۱۳۰۰ کیلوگرم از این محموله شامل غذا، لباس و تجهیزات موردنیاز خدمه ایستگاه فضایی بین المللی است. همچنین این فضاپیما ۸۸۰ کیلوگرم سوخت، ۴۸۰ کیلوگرم آب تازه و ۲۳ کیلوگرم اکسیژن نیز به ایستگاه فضایی تحویل می دهد. پرتاب قبلی فضاپیمای پروگرس در ۱۱ آذر ۱۳۹۵ به دلیل نقص فنی در مرحله سوم پرتابگر سایوز شکست خورد و این فضاپیما در جو زمین نابود شد. پروگرس در حالی امروز به فضا پرتاب شد که روز یکشنبه یکم اسفند ۱۳۹۵، فضاپیمای باری دراگون از پایگاه فضایی کندی در ایالت فلوریدای آمریکا نیز با ۲۵۰۰ کیلوگرم محموله به سوی ایستگاه فضایی پرتاب شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید