هر روز!
هر روز!

فعالیتهای فیزیکی و تغذیه مناسب : فعالیتهای فیزیکی و تغذیه

فعالیتهای فیزیکی و تغذیه مناسب : فعالیتهای فیزیکی و تغذیه

فعالیتهای فیزیکی و تغذیه مناسب
: فعالیتهای فیزیکی و تغذیه مناسب
 
فعالیتهای فیزیکی هم برای سلامتی و هم برای سوزاندن کالری مفید است.  برای کم کردن وزن باید فعالیتهای فیزیکی و یک برنامه غذایی سالم را در کنار هم داشته باشید.
 
به گزارش : سوزاندن کالری در روز بسیار آسان است. برای از دست دادن نیم کیلوگرم در روز باید 3500 کالری بسوزانید.  برای شخصی با وزن 85 کیلو گرم:
 

 
* یک ساعت پیاده روی سریع 540 کالری می سوزاند.
* یک ساعت ایروبیک 460 کالری می سوزاند.
* یک ساعت تمرین بدنی 230 کالری می سوزاند.
 
* یک ساعت مطالعه 100 کالری می سوزاند.
با تغییرات کوچک تغذیه ای و فعالیتهای فیزیکی سلامت خود را بهبود بخشید.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید