مطالب جالب!
مطالب جالب!

فقط اشک میریزم بخاطر تو وقـتی از چـشمِ کـسی بیُــفتی

فقط اشک میریزم بخاطر تو 
 وقـتی از چـشمِ کـسی بیُــفتی

فقط اشک میریزم بخاطر تو
وقـتی از چـشمِ کـسی بیُــفتی ، مثلِ یــک قـــطره اشک .. دیگه فــرقـی نمیــکنه کجـــا بـــاشی !؟ … گوشه ی چشم .. اره گلم گوشه چشم رویِ گونه .. و یا .. رویِ خــاک ! تـــو دیـگه چــکیــدی…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید