هر روز!
هر روز!

فناوری نانو سدی در مقابل بیماری ها فناوری نانو طی

فناوری نانو سدی در مقابل بیماری ها فناوری نانو طی

فناوری نانو سدی در مقابل بیماری ها
فناوری نانو طی سالهای گذشته رشد قابل توجهی مخصوصا در عرصه پزشکی داشته است. این مساله این اواخر با عرضه داروها و روش های جدید مبتنی بر فناوری نانو برای درمان انواع بیماریهای صعب العلاج، به نحو چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس گذری خواهیم داشت بر مهمترین داروها و روشهای مبتنی بر فناوری نانو و جدیدترین پیشرفت هایی که در درمان بیماریهایی چون سرطان با استفاده از این فناوری صورت گرفته است.
انتقال هدفمند داروها
رشد چشمگیر فناوری نانو طی 30 سال گذشته باعث عرضه ابداعات قابل توجهی در زمینه داروشناسی شده است که به نوبه خود تحولات گسترده ای در زمینه انتقال ترکیبات فعال ز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید