اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

فهرست‌کامل‌بدهی‌های‌باشگاه‌ملوان‌منتشرشد به نقل از فارس، باشگاه ملوان انزلی فهرست کامل

فهرست‌کامل‌بدهی‌های‌باشگاه‌ملوان‌منتشرشد به نقل از فارس، باشگاه ملوان انزلی فهرست کامل

فهرست‌کامل‌بدهی‌های‌باشگاه‌ملوان‌منتشرشد
به نقل از فارس، باشگاه ملوان انزلی فهرست کامل بدهی‌های خود را به بازیکنان، مربیان بزرگسال و پایه به شرح زیر منتشر کرد. بازیکنان شاکی به سازمان لیگ مبلغ 22710717479 ریال مانده تعهدات باشگاه در فصل جاری 56000000000ریال جمع کل تعهدات و بدهکاری‌ها 78710717479 ریال ضمناً لازم به یادآوری است پرداختی‌های صورت گرفته در فصل جاری به شرح زیر است: 1-کمک‌های آقای هدایتی 14639480000 ریال 2-درآمد سازمان لیگ 4900000000 ریال 3-اسپانسر بانک حکمت 4421000000ریال 4-درآمدهای متفرقه 39520000 ریال لازم به ذکر است با اعزام آقای کرامتی نماینده باشگاه سازمان لیگ در تاریخ 4 اسفند 92 مسئول مربوطه اعلام کرد که باشگاه در فصل جاری هیچ طلبی از سازمان لیگ نداشته و بدهکار نیز است. بدهی‌های باشگاه ملوان تا تاریخ 12 اسفند 92 ، 78710717479 ریال است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید