مسیر سبز
مسیر سبز

فوران بزرگترین آتشفشان فعال اروپا +عکس مجله مهر: آتشفشان

فوران بزرگترین آتشفشان فعال اروپا +عکس 
 مجله مهر: آتشفشان

فوران بزرگترین آتشفشان فعال اروپا +عکس
مجله مهر: آتشفشان کوه اتنا در شمال شرقی جزیره سیسیل ایتالیا بار دیگر فعال شده و با پخش شدن خاکستر در هوا، دود غلیظ هم جزیره سیسیل را فراگرفته است. فوران این آتشفشان به حدی نبود که این بار باعث تخلیه روستاهای کوهستانی شود اما این کوه هر چند وقت یکبار خبرساز می‌شود. آتشفشان اتنا همواره در حال فعالیت است اما آخرین فوران بزرگ آن مربوط به سال 1992 است. برای همین برای مردم شهری مانند کاتانیا که در نزدیک این کوهستان قرار دارد دیدن گدازه‌های آتشفشان خیلی عجیب و غریب نیست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید