مسیر سبز
مسیر سبز

فيلمبرداری پنهانی از طريق كانال كولر همسايه! روزنامه ایران :

فيلمبرداری پنهانی از طريق كانال كولر همسايه!
روزنامه ایران :  جوان 20 ساله اي كه با نصب دوربين در كانال كولر خانه همسايه فيلم هاي سياه را در اينترنت انتشار داده بود در مشهد دستگير شد.
     
رئيس پليس فتاي خراسان رضوي گفت: زوج جواني با مراجعه به پليس فتا و تنظيم شكايتي اعلام داشتند مردي تصاوير محرمانه زندگي شان را در اينترنت منتشر و مطالب دروغين را عليه آنان انتشار داده است. سرهنگ سيدمحسن عرفاني افزود: در پي اعلام اين شكايت با توجه به حساسيت و اهميت موضوع، تيم هاي ورزيده پليس فتا با دستور مقام پليس، تحقيقات وسيعي را آغاز و با انجام گشتزني هاي اينترنتي و اقدامات وسيع اطلاعاتي، مجرم را دستگير كردند.
     
اين جوان 20 ساله كه در برابر شواهد و ادله موجود راهي جز بيان حقيقت نمي ديد به ارتكاب جرم خود اعتراف كرد و گفت قصدش از اين كار تفرقه و جدايي بين زن و شوهر جوان بوده است. تحقيقات از اين مرد ادامه دارد.
     
اين جوان به شوك گفت: با اين زوج جوان همسايه هستم. چندي پيش به بهانه بازديد فني ساختمان وارد خانه آن ها شدم و با سوءاستفاده از اعتمادي كه نسبت به من داشتند در فرصتي مناسب، يك دوربين تصويربرداري وب كم كوچك در كانال كولر خانه آن ها نصب كردم و به تصاوير خصوصي از زندگي آن ها دست يافتم. من با انتشار اين تصاوير در اينترنت قصد داشتم بين اين زوج جوان تفرقه و جدايي ايجاد كنم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید