پرشن ایکسترا
پرشن ایکسترا

فیلم ( آنوناکی ) که به دلایل فوق امنیتی اجازه انتشار

 لینک
فیلم ( آنوناکی ) که به دلایل فوق امنیتی اجازه انتشار

فیلم ( آنوناکی ) که به دلایل فوق امنیتی اجازه انتشار نیافت

فیلم های زیادی با موضوع فرازمینی ها و زندگی های بیگانه ساخته و پخش شده اما فیلمی که از روی اسناد واقعی آنوناکی های فرازمینی ساخته شده بود از سوی دولت آمریکا اجازه انتشار نیافت .ادامه مطلب در وب سایت پرشن ایکسترا ...

#فرازمینی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید