مسیر سبز
مسیر سبز

فیلم: اورانگوتان استثنایی جام جم آنلاین: در این فیلم تماشایی

فیلم: اورانگوتان استثنایی
جام جم آنلاین: در این فیلم تماشایی حیات وحش بیننده شاهد رفتارهایی از یک اورانگوتان خواهد بود که بسیار مشابه رفتارهای انسانی است.

این اورانگوتان ماده که کودکش را در آغوش دارد قایق سواری می کند، دست هایش را با صابون می شوید، گره طناب را باز کرده و حتی نجاری می کند.

همان گونه که دیوید آتنبورو راوی و محقق مشهور فیلم های حیات وحش در متن فیلم توضیح می دهد ، این اورانگوتان که در یک مرکز حفاظت در بورنئو زندگی می کند برای انجام این کارها هیچ تعلیمی ندیده است بلکه فقط حرکاتی را که از انسان ها مشاهده کرده به خوبی تقلید می کند.

اورانگوتان ها موجوداتی بسیار باهوش هستند. متاسفانه نسل این پرایمت ها در خطر انقراض قرار دارد.

این موجودات دوست داشتنی که کمترین خطری برای انسان ها ندارند در کمال تاسف در مناطقی از آسیای جنوب شرقی زندگی می کنند که دولت ها و مردم این مناطق بدون اعتنا به انقراض نسل آنها نه تنها زیستگاه هایشان را نابود می کنند بلکه گاهی اوقات در برابر شکار آنها نیز بی توجه هستند.

این فیلم مستند حیات وحش بیانگر هوش و استعداد یک اورانگوتان است.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید