مسیر سبز
مسیر سبز

فیلم: خرس هنرمند و دوست داشتنی تابناک: این فیلم تماشایی

فیلم: خرس هنرمند و دوست داشتنی
تابناک: این فیلم تماشایی و مفرح هنرمندی یک خرس غول پیکر قهوه ای و دوستی اش با مرد یا در واقع مربی اش را به تصویر کشیده است.

خرس غول پیکر سیبری روسیه نه تنها می تواند ترومپت بزند بلکه به راحتی روی صندلی می نشیند و بسیاری کارهای دیگر نیز بلد است.

در عین حال، دوستی خرس با مربی اش به اندازه ای صمیمانه است که مرد برای محافظت از خود نه نیازی به  وسیله ای دفاعی دارد و نه تشویق حیوان.

حرکات خرس به اندازه ای حیرت آور است که برای لحظاتی بیننده تصور می کند او انسانی است در پوست خرس .

این فیلم تماشایی و مفرح را با هم ببینیم.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید