مسیر سبز
مسیر سبز

فیلم: راننده زن عجول! جام جم آنلاین: برخی از راننده

فیلم: راننده زن عجول!
جام جم آنلاین: برخی از راننده ها همیشه عجله دارند و حتی حاضر نیستند لحظاتی پشت سر یک تاکسی که قصد سوار یا پیاده کردن مسافران را دارد، صبر کنند.  شب هنگام در خیابانی در شهر مدلین کلمبیا یک تاکسی ظاهرا برای سوار کردن مسافر توقف کرده است. اما راننده زنی که پشت سر تاکسی پشت فرمان است خیلی عجول است. او یکی دوبار بوق می زند و سپس برای ناگزیر کردن راننده تاکسی به حرکت شیوه ای دیگری را در پیش می گیرد.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید