مسیر سبز
مسیر سبز

فیلم: نبرد تماشایی کانگورو ها جام جم آنلاین: کانگورو های

فیلم: نبرد تماشایی کانگورو ها
جام جم آنلاین: کانگورو های نر در فصل جفت گیری برای حفظ قلمرو یا غلبه بر کانگوروی غالب دست به نبردهایی بی امان و تماشایی می زنند.

کانگوروها جانورانی گیاهخوار بوده و به رغم جثه بزرگ برخی از گونه های این کیسه داران ، آنها حیواناتی بی آزار هستند.

 کانگوروها کیسه دارانی هستند که زیستگاه آنها استرالیا است. کانگوروهای قرمز و خاکستری بزرگترین گونه های این جانور هستند.

کانگوروها به لطف پاهای بلند و عضلات قوی قادرهستند به سرعت دویده و پرش هایی بلند انجام دهند.

در فصل جفت گیری نبرد کانگورو های نر بسیار تماشایی است. دو کانگورو نر با دست  ضربات سنگینی به سر و صورت یکدیگر زده و  حتی حریف را هل می دهند.

ضربات جفت پای آنها سنگین و دردناک است. نبرد کانگوروها بی شباهت به ورزش رزمی کیک بوکسینگ نیست.

کانگورو با ضربات پا به راحتی قادر به کشتن یک مرد قوی هیکل است.

در این فیلم دو کانگوروی نر خاکستری شرق استرالیا با هم درگیر می شوند. یکی از آنها باید از قلمرو و ماده هایش دفاع کند و دیگری قصد اشغال جایگاه او را دارد.

هر دو کانگورو در اوج دوره قدرت خود هستند. آنها مانند کشتی گیران به سر و صورت خود ضربه زده و حتی گردن یکدیگر را می گیرند. با پنجه های دست هایشان ضرباتی را به تخت سینه حریف زده اما ضربات پاهای آنها که اغلب به شکم و زیر شکم حریف برخورد می کنند، دردآور هستند.

آنها ممکن است در نبرد چشم خود را از دست دهند یا ضربات سنگین که به زیر شکم زده می شوند در صورت برخورد به بیضه ها احتمال دارد موجب مرگشان شود.

هیچ یک از دو کانگورو نر به رغم ضربات سنگین میدان را خالی نمی کنند. اعضای گروه از فاصله ای دورتر به این نبرد بی امان چشم دوخته اند. دو کانگورو نفس نفس زنان بی آنکه چشم از یکدیگر بردارند برای لحظه ای کوتاه نفس تازه می کنند و سپس جنگ را از سر می گیرند.

در نهایت یکی از دو مبارز میدان را خالی می کند اما کانگوروی پیروز او را رها نکرده و تعقیبش می پردازد.

فاتح نبرد جراحات سختی برداشته است اما این پیروزی ارزش بسیاری دارد. او صاحب قلمرو و ماده های گروه است


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید