مسیر سبز
مسیر سبز

فیلم: نبرد شاه مار و مار زنگی جام جم نما:

فیلم: نبرد شاه مار و مار زنگی
جام جم نما: در بیابان های قاره آمریکا مار زنگی مایه وحشت همه موجودات زنده است ، به استثنا یک حیوان.

به گزارش دیسکاوری، در بیابان های آمریکا به ویژه ایالت کالیفرنیا تنها شاه مار است که کمترین ترسی از مار زنگی ندارد. شاه مار سمی نیست اما نسبت به زهر سایر مارها مصونیت دارد.

شاه مار از مارهای دیگر، جوندگان، سوسمارها ، مارمولک ها، پرندگان و ... تغذیه می کند.

مار زنگی در پناهگاهش نزدیک شدن دشمنی مخوف را احساس کرده است. مار زنگی به نشانه هشدار دم زنگوله مانندش را به صدا در می آورد. اما شاه مار بی اعتنا به این هشدارها به سوی مار زنگی نزدیک می شود.

شاه مار رودرروی مار زنگی قرار گرفته و برق آسا سر او را در دهان می گیرد. فشار آرواره های شاه مار روی جمجمه مار زنگی موجب سلب هرگونه حرکتی از او می شود.

مار زنگی به رغم سم مرگبارش کمترین شانسی در براب شاه مار ندارد. شاه مار با فشار عضلات قوی اش آرام آرام مار زنگی را می بلعد. لحضاتی بعد دم زنگوله دار مار زنگی در دهان شاه مار ناپدید می شود.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید