مسیر سبز
مسیر سبز

فیلم: کتک کاری داور بی‌اعصاب با تماشاگر! العالم: تماشاچی

فیلم: کتک کاری داور بی‌اعصاب با تماشاگر!
العالم: تماشاچی با عبور از فنس ها به کنار زمین آمد و با داور درگیر شد. در همان لحظه گارد وارد زمین شد و تلاش کرد تا داور را از گزند تماشاچی حفظ کند.

داور فوتبال در ابتدا فقط به دفاع از خود پرداخت اما پس از آن که ماموران تماشاچی متخلف را دستگیر کردند، ظاهرا او چیزی گفت که این بار داور  کاملا از کوره به در رفت و تلاش کرد ضربه‌ای به تماشاچی وارد کند که با دخالت کمک داور و پلیس چهارم او را از صحنه دور کردند.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید