مسیر سبز
مسیر سبز

فیلم: گاو مامور پلیس را ناک اوت کرد جام جم

فیلم: گاو مامور پلیس را ناک اوت کرد
جام جم آنلاین: مامور پلیس راهنمایی مانند هر روزبه وظیفه اش که هدایت اتومبیل ها و نظم ترافیکی است عمل می کرد که ناگهان...

مامور پلیس راهنمایی در تقاطعی در شهر برایلا رومانی در حال انجام وظیفه روزمره اش بود که ناگهان سرو کله گاوی خشمگین از ناکجا آباد پیدا شد.

با اینکه یونیفرم پلیس زرد رنگ بود و هیچ نشانی از رنگ قرمز در لباسش به چشم نمی خورد، گاو بی خود و بی جهت به او حمله کرد. مامور پلیس اصلا انتظار چنین حادثه ای را نداشت.

او گیج و مبهوت از جا بلند شد و مردم به کمکش شتافتند. پس از انتقال وی به بیمارستان محلی پزشکان تشخیص دادند که او دچار ضربه مغزی خفیفی شده است.

گاو پس از حمله پلیس به کوچه باریکی پناه برد. پلیس با اتومبیل ها دو سر کوچه را مسدود کرد. دامپزشکی با گلوله بیهوشی به گاو شلیک کرد. داوطلبان در دو سوی کوچه برای به دام انداختن گاو تلاش می کردند.

گاو که توانش را به دلیل داروی بیهوشی از دست داده بود سرانجام به دام افتاد.

از سرنوشت گاو خبری در دست نیست .


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید