هر روز!
هر روز!

قدیمی ترین عکس گرفته شده از یک شخص : قدیمی

قدیمی ترین عکس گرفته شده از یک شخص : قدیمی

قدیمی ترین عکس گرفته شده از یک شخص
: قدیمی ترین عکس گرفته شده از یک شخص
: قدیمی ترین عکس گرفته شده از یک شخص، هانا استیلی، متولد ۱۷۴۶ و عکس در ۱۸۴۰؛ احتمالا قدیمی ترین فردی است که عکسش موجود است.
 
به گزارش : عکس های قدیمی می توانند کمک زیادی به دنیای عکاسی کنند.
 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید