مسیر سبز
مسیر سبز

قدیمی ترین "مینی خودروی" جهان /عکس : قدیمی ترین

قدیمی ترین "مینی خودروی" جهان /عکس 
 : قدیمی ترین

قدیمی ترین "مینی خودروی" جهان /عکس
: قدیمی ترین "مینی خودرو" جهان در یکی از مناطق ممنوعه انگلیس کشف شد.

بنا به گزارش روزنامه انگلیسی دیلی میل، پیش بینی می شود که این خودرو در مزایده علنی به قیمت 15 هزار پوند استرلینگ به فروش برسد.

به گزارش ، این خودرو در یکی از مناطق ممنوعه شهر چیچستر انگلیس از سال 1986 رها شد و روی برچسب موتور آن اشاره شده است که این خودرو هشتمین خودرویی است که تولید آن از زمان 1959 آغاز شده است.مسافتی که این خودروی تاکنون طی کرده، 48 کیلومتر است.

به گزارش روزنامه دیلی میل، این خودرو در ژوئن 1959 ساخته شد.
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید