بهترین زندگی
بهترین زندگی

قرص جلوگیری از بارداری، چطوری باید بخورم سوال مخاطب نی‌نی‌بان:

قرص جلوگیری از بارداری، چطوری باید بخورم
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: روش استفاده از قرص جلوگیری برای تنظیم دوره چطوریه؟

پاسخ دکتر مهدیه السادات مصطفوی، متخصص زنان و زایمان:
قرص های جلوگیری دو دسته هستند که روی قرص ها هم ذکر شده است. قرص های منوفازیک و قرص های تری فازیک. قرص های منوفازیک در روز اول تا پنجم بعد از قاعدگی استفاده می شوند به صورت شبی یک عدد. قرص های تری فازیک در روزهای اول تا 5 بعد از قاعدگی خورده می شوند اما بسته به رنگ قرص روی دارو طریقه مصرف آن نوشته شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید