هر روز!
هر روز!

قشنگ ترین اس ام اس های غمناک (14) : قشنگ

قشنگ ترین اس ام اس های غمناک (14) : قشنگ

قشنگ ترین اس ام اس های غمناک (14)
: قشنگ ترین اس ام اس های غمناک (14)
. . برسنگ مزارم بنویسید آشفته دلی خفته دراین خلوت خاموش … او زاده ی غــم بـود کـه از خــاطــر دوستـــان گشــت فراموش … . . . نامت را خاطراتت را بوسه هایت را و لمس حس بودنت را همه و همه را به دست سرد باد سپردم یادم تو را فراموش… . . . برایـ ـــم مهم نیسـ ـــت چه میشـــود؛ به همــــه ی باورهـ ـــایم سوگنـ ـــد هیچ چیـ ـــزی برایــ ــم مهـ ـــم نیسـ ــت! فراموشـ ــت نمیکنـ ـــم یک کـ ـــلام و این یعنـ ـــی نهایـ ـــت خوشـ ــبختی!! . . . خواستم خودمو گول بزنم ؛ همه ی خاطراتم رو انداختم یه گوشه ای و گفتم فرامــــــوش . . . یه چیزی ته قلبم خندید و گفت : یادمه . . . در عرض یک دقیقه می شه یک نفر رو خرد کرد در یک ساعت می شه یک نفر رو دوست داشت و در یک روز فقط یک روز می شه عاشق شد ولی یک عمر طول می کشه تا کسی رو فراموش کرد . . . . . . فراموش کردن تو هنر میخواهد و من بی هنرترین انسانم . . . “خاموشی” بهانه است… مشترک مورِد نظر، “فراموشی” دارد! . . . تمام سپاس من از کسی است که به من نیاز نداشت؛ اما فراموشم نکرد… . . . بـه خـــــودم قــول میدهـــــم کــــه فــــــــراموشــــت کـــــــنم وقـــتی صـــبــح میشـــــــود تــو را کـه نـه … ولــــــی ! قــــــــولم را فـــــــرامـــوش میکـــــــنم !!! . . . اینجا زمین است رسم آدم هایش عجیب است ! اینجا گم که مى شوى به جاى اینکه دنبالت بگردند ، فراموشت مى کنند … . . . فراموش کردنت کار سختی نیست !!! کافی است دراز بکشم ، چشم هایم را ببندم و برای همیشه … بمیرم ! . . . وقتى که میگى : “دیگه برای همیشه فراموشش کردى” و هیچ احتیاجى بهش ندارى و تمام بد و بیراه های دنیا رو نصیبش میکنى … دقیقا همون زمانیه که : بیشتر از همیشه دلت براش تنگ شده …
به گزارش : ما بخار شیشه ایم ؛ نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی ! . . . خاطره تنها مدرکی است که فراموشی را محکوم می کند ، پس بمان در خاطرم ! . . . تنها یک برگ مانده بود … درخت گفت : منتظرت میمانم ! برگ گفت : تا بهار خداحافظ ! بهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید