هر روز!
هر روز!

قشنگ ترین جملات عاشقانه : قشنگ ترین جملات عاشقانه

قشنگ ترین جملات عاشقانه : قشنگ ترین جملات عاشقانه

قشنگ ترین جملات عاشقانه
: قشنگ ترین جملات عاشقانه
بس است
 میهمان داریم
 بیا و آبروداری کن
به گزارش : نگذار بفهمند پشت این نقاب خندان خیس می شوی
با چشمانم هستم جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence
زندگی تلخ ترین خواب من است
خسته ام خسته ازاین خواب بلند . . . جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence
مرا دوست داشته باش اما تجربه ام نکن
برای آموختن ابزار مناسبی نیستم جمله های عاشقانه کوتاه گریه دار
نمى دانم چرا بعد از تو
آسمان چشم هایم همیشه ابرى است جمله های عاشقانه کوتاه سنگین
کاش تو که آسمان شدی
من مث دریا می شدم
عکست می افتاد روی موج هام
من با تو تنها می شدم جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence
رفته اى؟؟؟
بعضیها بهش می گن قسمت
اما من تازگیا بهش می گم به درک ! جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence
حوا که باشى
بعضى ها هوا برشان می دارد که آدمند !!! جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence
بعضى ها را در جوب باید شست
تا لجن ها همه خوشحال شوند که کثیف ترازخودشان هم هست جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence
هیچ وقت اگه تو رو با کس دیگه ببینم حسودى نمی کنم !
آخه مامانم یادم داده اسباب بازیامو بدم به بدبخت بیچاره ها جمله های عاشقانه کوتاه کوبنده
دل را بد نام نکنیـــــــم
آنچه بعضی ها در سینه دارند

 کاروانسراست ، نه دل جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence
از آد مها بگذر!
ناراحت این نباش که چرا جاده ى رفاقت با تو همیشه یک طرفه است !
مهم نیست

 اگر همیشه یک طرفه اى شاد باش که چیزى کم نگذاشته اى و بدهکار خودت ، 

رفاقتت و خدایت نیستى جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence
قسمتى ازمتن موجود نیست
بقیه ى متن هم موجودنیست
اصلأ متنی درکارنیست
فقط خواستم بگم بیادتم! جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence
یادمان باشد که قصه ى کودکمان را با یکى بود یکى نبود آغاز نکنیم
از ابتدا بیاموزیمشان اگر یکى نباشد دیگرى هم نیست جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence
نمی دانم چرا چشمانم گاهی بی اختیار خیس می شوند
می گویند حساسیت فصلی است
آری من به فصل فصل این دنیای بی توحساسم جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence
دلتنگی هایم را با کدام قایق خیالی روانه دل دریاییت کنم تا بدانی دلتنگتم جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence
دوستی ها کمرنگ
بی کسی ها پیداست
راست گفتی سهراب
آدم اینجا تنهاست جمله های عاشقانه کوتاه Love Sentence
ازمن دلیل دوست داشتنت رامی پرسند!
آخر چطور عظمت روحت را برایشان شرح دهم ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید