مکان یار
مکان یار

قلعه ضرغام (قلعه کهنوج) آدرس: ایران - کرمان - کهنوج قلعه

قلعه ضرغام (قلعه کهنوج) آدرس: ایران - کرمان - کهنوج قلعه

قلعه ضرغام (قلعه کهنوج)
آدرس: ایران - کرمان - کهنوج

قلعه کهنوج رو سعید خان ساخته، از زمان ساخت این قلعه اطلاع دقیقی در دست نیست اما طبق اسناد و مدارک تاریخی این قلعه تا زمان سلطنت سلسله قاجار قلعه آباد و محکمی بوده که در زمان شورش آقاخان محلاتی، که سعیدخان رودباری ( حاکم رودبار ) هم از او حمایت کرد، بدست امیرتوپخانه خراب شده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید