هر روز!
هر روز!

قندیل مرمر سبز : مرمر سبز یک کانی هیدروکسیدی کربنات

قندیل مرمر سبز 
 : مرمر سبز یک کانی هیدروکسیدی کربنات

قندیل مرمر سبز
: مرمر سبز یک کانی هیدروکسیدی کربنات مس می باشد که رنگ سبز زیبایی دارد. این کانی به صورت قندیل آویخته شده از سقف غارها نیز تشکیل می شود و مالاکیت استالاکتیت یا چکنده ی مرمر سبز نام دارد. در تصویری که مشاهده می کنید برش مقطع این کانی، زیبایی آن را بیشتر نمایان ساخته است.
قندیل مرمر سبز : قندیل مرمر سبز
: قندیل مرمر سبز

به گزارش : چکَنده یا استالاکتیت (Stalactite) (نام های دیگر: دنگال، کلفهشنگ) ستونی از مواد معدنی است که به صورت قندیلی از سقف غار آویخته باشد. در زیر چکنده ستونچه ای به وجود می آید که چکیده نامیده می شود. این دو به مرور زمان به هم می رسند و ستون واحدی را تشکیل می دهند. چکنده کربنات کلسیم که از سقف غارهای آهکی می آویزد از متداول ترین انواع آن است.
مرمر سبز یا مالاکیت (به انگلیسی: Malachite) با فرمول شیمیایی Cu2[(OH)2 – CO3] از مجموعه کانی هاست و از واژة یونانی Malakhe به معنای پنیرک که رنگ آن سبز است گرفته شده است.
سیستم تبلور: مونوکلینیک و در رده بندی کربنات است. همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن ثانوی است.
همایند کانی شناسی (پارانژ) آن چگالی – اشعه X و واکنش های شیمیایی کریزوکول، روزازیت، پزویدومالاکیت، کویور، کوپریت، کالکوپیریت، آزوریت و جُز این هاست.
از نظر ژیزمان بلوری، توده ای، رسوبی، پسودومرف های رشته ای فراوان است و بیشتر در آلمان غربی، فرانسه، رومانی، URSS، آمریکا، زئیر، نامبیا یافت می شود.
Malachite
Stalactite

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید