هر روز!
هر روز!

قواعد طلایی کسب احترام همه ی انسانها شایسته احترام هستند،

قواعد طلایی کسب احترام همه ی انسانها شایسته احترام هستند،

قواعد طلایی کسب احترام
همه ی انسانها شایسته احترام هستند، اما متاسفانه حقیقت این است که برخی از افراد قادر به کسب این احترام نیستند. البته راه های مختلفی وجود دارد که شما می توانید خود را در موقعیت هایی قرار دهید که احترامی را که سزاوار آن هستید به دست آورید. مهمترین عوامل در این زمینه احترام گذاشتن به دیگران، احترام گذاشتن به خودتان، داشتن اعتماد به نفس، نترسیدن از تصمیم گیری، و خوب لباس پوشیدن است. این عوامل به شما کمک می کند تا احترامی را که شایسته شماست کسب کنید.
به گزارش : اگر انتظار دارید که دیگران با شما با احترام رفتار کنند، اولین قدم این است که با دیگران با احترام رفتار کنید. اگر رفتاری غیر محترمانه با دیگران دارید، برای آنها هم احترام گذاشتن به شما دشوار خواهد شد. احترام گذاشتن به دیگران نشانه این است که خود شما نیز شایسته احترامید. اگر به دیگران احترام نگذارید، مردم شما را به چشم انسانی بی محبت نگاه می کنند که قادر به درک ارزش وجودی دیگران نیست.
در این نوشتار به راه های آسان کسب احترام پرداخته می شود. آیا گاهی اوقات احساس می کنید به شما احترام گذاشته نمی شود؟ با ما همراه باشید تا ببینید چگونه می توانید احترامی را که شایسته ی آن هستید کسب کنید.
حتی قبل از این که آریتافرنکلین، ترانه ی پرفروش "احترام” را در 1967 بخواند آدم ها احترام را تقاضا می کردند. چون احترام چیزی است که باید بیشتر با عمل و کم تر با واژگان به دست آید. بعضی آدم ها طبیعتا دیگران را برمی انگیزند به آنها احترام بگذارند؛ بعضی دیگر باید برای کسب احترام تلاش کنند. اغلب، کسب احترام بستگی به آدم هایی داردکه دور و برتان ،یا در محیط زندگی یا کارتان، حضور دارند.
وقتی احساس می کنید احترام نمی بینید هیچ وقت دیر نیست که شروع کنید و احترام را به دست آورید. باید با نگاهی صادقانه به خودتان و چگونگی رفتارتان با آدم های اطرافتان شروع کنید. در ادامه بهترین توصیه ها برای کسب احترام آورده شده است.
قواعد طلایی کسب احترام : قواعد طلایی کسب احترام
: قواعد طلایی کسب احترام
1.با آدم ها شروع کنید.
مانع شماره ی یک کسب احترام ، خودشیفتگی یا نارسیسم است. اگر نخستین احساسی که آدم ها از شما دریافت می کنند خودشیفتگی است خوب شما خودشیفته هستید و از این رو باید به کوه بلند و ناهمواری برای رسیدن به قله ی احترام صعود کنید. از آن چه در زندگی آدم ها می گذرد باخبر شوید. پیش از این که کاری انجام دهید به عنوان یک مشاهده کننده عمل کنید. علاقه و همدلی خالصانه را به آنها نشان دهید. اگر خالصانه تلاش کنید تا محیط تان را برای بهتر زیستن همه بهبود بخشید، باران احترام بر شما خواهد بارید.( کوین دام)
2.اول احترام خودتان را نگه دارید.
امید بستن به احترام را فراموش نکنید. بعضی آدم ها به شما احترام می گذارند، بعضی نمی گذارند- نمی توانید احترام را کنترل کنید.
حواس و تمرکزتان را روی داشتن احساس خوب از خودتان و انجام کار خرج کنید. راه هایی را پیدا کنید که آن چه را انجام می دهید اندازه بگیرند و خودتان را بر مبنای آن استانداردها ارزش یابی کنید.
اگر کاری را به درستی انجام می دهید، به بهترین نحو انجام می دهید، و برای شما تا به حال جواب داده است- و به شما کمک می کنند به اهداف تان دست یابید- در آن صورت آدم های دیگر برای آنها ارزش قائل می شوند و نهایتا به شما احترام خواهند گذاشت. (جف هادن)
3.از قاعده ی طلایی پیروی کنید.
برای کسب احترام باید سزاوار احترام باشید. آدم خوبی باشید- یعنی شخصی که از دیگران بهترین انتظار را دارد و از میثاق ها و اصول خود پیروی می کند. حق شناسی و سپاسگزاریتان را زودتر و به کرات نشان دهید. به آدم هایی که با شما کار می کنند احترام بگذارید. آنها نیز در عوض به شما احترام خواهند گذاشت.( پیتر اکونومی)
4.با اعتماد به نفس شروع کنید.
به دست آوردن احترام دیگران با احترام گذاشتن و باور به خودتان آغاز می شود. آنها که انتظار دارید به شما احترام بگذارند نداشتن اعتماد به نفس را به راحتی – خودآگاه یا ناخودآگاه- تشخیص می دهند. آدم هایی که بیش از حد تقاضا دارند دیگران آنها را تحسین کنند قطعا فاقد اعتماد به نفس به نظر می رسند. هدفمند و برای خودتان زندگی کنید، به دیگران کمک کنید و احترام بگذارید، و در این صورت تردید نکنید می توانید از احترام دیدن لذت ببرید. (مارلا تاب)
5.بدانید که احترام بازتاب دارد.
احترام بازتاب مستقیمی از چگونگی رفتار شما با دیگران است. ساختن احترام زمان می برد و زمانی به دست می آید که با دیگران تعامل داشته باشید. وقتی احساس می کنید دیگران به شما احترام نمی گذارند فقط می خواهید جبران کنید و شروع می کنید با داد و فریاد دستور دادن، کوچک ترین کارها را زیر ذره بین بردن، درباره ی موفقیت ها و دست آوردهای تان رجزخوانی کردن، و تمناکردن توجه دیگران. این رفتار باعث می شود دیگران از شما فاصله بگیرند و در نتیجه احترام کم تری به شما بگذارند. این مشکلی عمومی برای مدیران نوین است، چون آنها فکر می کنند به این ترتیب می توانند تیم خود را با اثربخشی راهنمایی و رهبری کنند.
ویژگی های بارز محترم ترین آدم هایی که تا به حال با آنها کار کرده ام شامل وقار، فکوری، و کنجکاوی است. این خصیصه ها اشتیاق آنها را به احترام گذاردن و گوش دادن به دیگران بازتاب می دهد. وقتی این مدیران و رهبران تصمیم می گیرند، مهم نیست چقدر تصمیم آنها نزد عموم پذیرفته شده باشد، تیم شان می پذیرند چون به مدیر یا رهبرشان احترام می گذارند.( اریک هولتس کلاو)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید