مسیر سبز
مسیر سبز

قیمت خودرو در بازار امروز خبرگزاری ایلنا: قیمت خودرو

قیمت خودرو در بازار امروز
خبرگزاری ایلنا: قیمت خودرو در آغاز دومین هفته از سال جدید با تغیراتی نسبت به هفته گذشته همراه بود.

قیمت خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش طبق بررسیهای خبرنگار ما به شرح زیر است:

پژو روآ سال سفارشی خرید از کارخانه 15.350.000 در بازار 16.000.000

سمند SE خرید از کارخانه  20.800.000 خرید از بازار 21.300.000

سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ خرید از کارخانه 26.000.000

سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل در بازار 25.000.000

سمند ELX سورن در بازار 28.500.000

 سمند 7 ELX سورن با موتور ای اف  خرید از کارخانه 30.000.000 خرید از بازار 33.000.000

ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ خرید از کارخانه ۲۹۰۰۰۰۰۰۰  خرید از بازار ۳۳۵۰۰۰۰۰۰

ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۵ خرید از کارخانه ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۴۰۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۶  خرید از کارخانه ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۵۱۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 خرید از کارخانه  ۳۴۵۰۰۰۰۰۰خرید از بازار  ۴۳۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودرو پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک  خرید از کارخانه ۴۵۵۰۰۰۰۰۰  خرید از بازار ۵۶۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودرو پژو ۲۰۷ معمولی خرید از کارخانه ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۵۱۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودرو پژو ۴۰۵ بنزینی خرید از کارخانه  ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۲۵۵۰۰۰۰۰۰

ایران خودرو پژو پارس سال خرید از کارخانه  ۲۹۰۰۰۰۰۰۰  خرید از بازار ۳۴۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودرو تندر ۹۰ مدل E1 خرید از بازار  ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ خرید از کارخانه  ۲۹۰۰۰۰۰۰۰

ایران خودرو رانا  خرید از کارخانه ۳۰۵۰۰۰۰۰۰  خرید از بازر ۳۱۵۰۰۰۰۰۰

تویوتا کرولا  خرید از کارخانه ۵۶۰۰۰۰۰۰۰  خرید از بازار ۹۹۰۰۰۰۰۰۰

ساپپا تیبا خرید از کارخانه  ۱۹۷۹۰۰۰۰۰  خرید از بازار ۲۰۰۰۰۰۰۰۰

سایپا ۱۱۱- خرید از کارخانه ۱۶۷۰۰۰۰۰۰  خرید از بازار ۱۷۰۰۰۰۰۰۰

سایپا ۱۳۱ - خرید از کارخانه  ۱۶۰۵۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۱۶۸۰۰۰۰۰۰

سایپا ۱۳۲- خرید از کارخانه ۱۶۲۵۰۰۰۰۰ خرید از بازار ۱۶۵۰۰۰۰۰۰

سایپا تندر ۹۰ E2 مدل خرید از بازار  ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ خرید از کارخانه  34میلیون ریال است.

براساس بررسیهای خبرنگار ما تمام قیمتها به نسبت اسفندماه سال گذشته افزایش داشته است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید