بهترین زندگی
بهترین زندگی

لالایی برای بچه، لالالالا گلم باشی آیا لالایی آرامش

لالایی برای بچه، لالالالا گلم باشی
آیا لالایی آرامش بخش برای کودک تان می خواهید؟ 
لالالالا گل پونه بابات رفته در خونهلالالالا گلم باشی همیشه در برم باشی
لالالالا گل آلو درخت سیب و زرد آلو
لالالالا گلی دارم به گاچو بلبلی دارم
لالالالا گل خشخاش بابات رفته خدا همراش
لالالالا گل زیره بابات دستاش به زنجیره
لالالالا گلم لالا بخواب ای بلبلم لالا
لالالالا گل لاله دوست داریم من وعمه
لالالالا گل دشتی همه رفتن تو برگشتی
خداوندا تو پیرش کن خط قرآن نصیبش کن
لالالالاگلم باشی بزرگ شی همدمم باشی
کلام الله تو پیرش کن زیارتها نصیبش کن
لالالالاگل زردم نبینم داغ فرزندم
خداوندا تو ستاری همه خوابن تو بیداری
به حق خواب و بیداری عزیز م را نگه داری
لالالالاگل خشخاش بابات رفته خدا همراش
بابات رفته به هل چینی، بیاره قند و دارچینی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید