مسیر سبز
مسیر سبز

لایحه بودجه 91 انقباضی ارائه شد فارس: بودجه عمومی سال

لایحه بودجه 91 انقباضی ارائه شد
فارس: بودجه عمومی سال آینده 5.6 درصد کاهش یافته است اما بودجه عمرانی با 23 درصد افزایش نسبت به سال جاری به 38 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اعداد و ارقام پیشنهادی بودجه امسال انقباضی تدوین شده است.
 
رئیس جمهور با حضور در صحن علنی مجلس با ارائه لایحه بودجه سال 91، اظهارداشت: حجم کل لایحه بودجه 510 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 400 هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی سال آینده 5.6 درصد کاهش یافته است.

احمدی نژاد افزود: همچنین برای حمایت از تولید، مجموع سرمایه‌گذاری‌های دولت و شرکت‌های دولتی ۱۳۶ هزار میلیارد پیش‌بینی شده است یعنی نسبت به امسال ۲۰ درصد افزایش داشته‌ایم.

وی درخصوص بودجه عمرانی بیان کرد: بودجه عمرانی بدون احتساب اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها 38 هزار و 500 میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد رشد داشته است.

 پیشنهاد بودجه 38.5 هزار میلیارد تومانی سال 91 درحالی است که در شش ماه سال 90 تنها 30 درصد از کل بودجه 35 هزار میلیارد تومانی عمرانی تخصیص یافته است.  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید