هر روز!
هر روز!

لباس مجلسی زنانه ازطراح معروف درهفته مد لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه ازطراح معروف درهفته مد لباس مجلسی زنانه

لباس مجلسی زنانه ازطراح معروف درهفته مد
لباس مجلسی زنانه ازطراح معروف درهفته مد
به مدلهای این لیاسهای زیبای زنانه که در هفته مد میلان توسط Gianfranco Ferré طراح ایتالیایی طراحی شده است توجه نمایید.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید