هر روز!
هر روز!

لباس محلی طالقان لباس محلی کردی لباس محلی لری

لباس محلی طالقان لباس محلی کردی لباس محلی لری

لباس محلی طالقان
 لباس محلی کردی لباس محلی لری  
به گزارش :  لباس محلی اراک – تیشینه کپنک: لباس کپنگ را چوپانان در فصل زمستان می پوشند و آن را از پشم گوسفند و یا موی بز در محل تهیه می کنند. تمان: تمان تن پوشی گشاد و راحت و مانند زیرجوم. لباس محلی یزد – تیشینه لباس سنتی بانوان زرتشتی در یزد در حدود ۵۰ سال پیش لباس مردم یک ناحیه خاصی از ایران بوده است که احتمالاً مربوط به اصفهان یا خراسان می شده است. آن. لباس محلی فارس – تیشینه یک نمونه از لباس های محلی و سنتی مردم استان فارس لباس عشایر است. پوشاک زنان عشایر شامل کلاهک، آرخالق، تنبان، پاپوش، روسری، پیراهن، دامن (قر) است که بیشتر  …
: لباس محلی طالقان
لباس محلی طالقان
 
لباس محلی طالقان
 
لباس محلی طالقان
 
لباس محلی طالقان
 
لباس محلی طالقان
 
لباس محلی طالقان
 
لباس محلی طالقان
 
لباس محلی طالقان
 
لباس محلی طالقان
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید