هر روز!
هر روز!

لحن چهار کشور تحریم کننده قطر تهدیدآمیز شده است :

لحن چهار کشور تحریم کننده قطر تهدیدآمیز شده است :

لحن چهار کشور تحریم کننده قطر تهدیدآمیز شده است
: لحن چهار کشور تحریم کننده قطر تهدیدآمیز شده است
: به گزارش بولتن نیوز، شبکه المیادین در گزارشی اعلام کرد موضع چهار کشور تحریم کننده قطر با توجه به نشست اتحادیه عرب تهدیدآمیز شده است.
به گزارش : احمد القطان، نماینده عربستان در اتحادیه عرب در نشست جنجالی روز گذشته این اتحادیه به قطر هشدار داد عربستان هر کاری بخواهد صورت می دهد.
گزارشگر شبکه المیادین گفت: اتحادیه عرب شاهد جلسه داغی بود که همراه با بحث های تند بین نمایندگان کشورهای تحریم کننده قطر از یک سو و نماینده دوحه از سوی دیگر بود. نخستین جرقه این بحث را امارات زد و بار دیگر از قطر خواست حمایت از تروریسم را متوقف کند. انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات، قطر را به حمایت از تروریسم، افراط گرایی و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها متهم کرد. سلطان بن سعد المریخی، وزیر مشاور در امور خارجه قطر به سرعت خواستار پاسخ دادن به سخنان قرقاش شد. احمد القطان سفیر سعودی در قاهره، بر پاسخ دادن به سخنان المریخی اصرار و خطاب به مقام قطری تاکید کرد باید بدانید عربستان هر کاری بخواهد صورت می دهد. وزیر قطری این سخنان القطان را تهدید علیه کشور خود دانست. سامح شکری وزیر امور خارجه مصر هم در این بحث شرکت کرد و به سخنان رئیس هیئت قطری پاسخ داد.
سفیر سعودی، وزیر امور خارجه موریتانی را که ریاست این جلسه را برعهده داشت وادار کرد تا به او فرصت سخن گفتن بدهد و او را تهدید کرد اگر بار دیگر به وزیر قطری اجازه سخنرانی بدهد، چهار کشور تحریم کننده دوحه بار دیگر به سخنان او پاسخ خواهند داد. این جلسه نشان داد چهار کشور تحریم کننده قطر، بر موضع خود پافشاری دارند.
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید