هر روز!
هر روز!

لذت های هفتگانه دنیا اینها هستند : لذت های هفتگانه

لذت های هفتگانه دنیا اینها هستند : لذت های هفتگانه

لذت های هفتگانه دنیا اینها هستند
: لذت های هفتگانه دنیا اینها هستند
:  
جالب ترین لذت های دنیا از زبان امام علی را در این بخش بخوانید و بدانید.
 
 
به گزارش : در حالات امیر المومنین علی علیه السلام  وارد است که روزی جابربن عبدالله انصاری خدمت امام  بود و آه عمیقی کشید.
 
امام فرمود :گوئی برای دنیا اینگونه نفس عمیق و آه طولانی کشیدی ؟جابر عرض کرد : آری بیاد روزگار و دنیا افتادم و از ته قلبم آه کشیدم . امام فرمود: ای جابر،تمام لذتها و عیشها و خوشیهای دنیا در هفت چیز است:  خوردنیها و آشامیدنیها و شنیدنیها و بوئیدنیها و آمیزش جنسی و سواری و لباس .
 
اما لذیذترین خوردنی عسل است که آب دهان حشره ای به نام زنبور است .
 
گواراترین نوشیدنیها آب است که در همه جا فراوان است .
 
بهترین شنیدنیها غناء و ترنم است که آن هم گناه است.
 
لذیذترین بوئیدنیها بوی مشک است که آن خون خشک و خورد شده ازناف یک حیوان (آهو)تولید می شود .
 
عالیترین آمیزش،با همسران است و آن هم نزدیک شدن دو محل ادرار است .
 
بهترین مرکب سواری اسب است که آن هم (گاهی) کشنده است .
 
بهترین لباس ابریشم است که از کرم ابریشم به دست می آید . دنیائی که لذیذترین متاعش این طور باشد انسان خردمند برای آن آه عمیق نمی کشد .
 
جابر گوید: سوگند به خدا بعد از این موعظه دنیا در قلبم راه نیافت.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید