مسیر سبز
مسیر سبز

لغو روادید با کشورها در دستور کار دولت خبرگزاری فارس:

لغو روادید با کشورها در دستور کار دولت
خبرگزاری فارس:  محمدعلی نجفی در پاسخ به اینکه آیا طرح دولت دهم برای لغو روادید با 60 کشور جهان در این دولت پیگیری خواهد شد یا خیر؟ گفت: این طرح تا مراحلی در دولت قبل، پیگیری شد اما متأسفانه بی نتیجه ماند ما موضوع را پیگیری می کنیم اما نه اینکه عیناً برای 60 کشور لغو روادید داشته باشیم.

وی ادامه داد: برای بعضی کشورها باید لغو روادید انجام شود و برای برخی دیگر از کشورها، تسهیل در صدور روادید، صورت گیرد که این موضوع را در دستور کار دولت داریم و همین هفته در یکی از جلسات کمیسیون های دولت مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

معاون رئیس جمهور درباره کشورهای هدف گردشگری ایران که دارای اولویت برای لغو یا تسهیل صدور روادید هستند، اظهار داشت: بیشتر توجه به کشورهای همسایه است، بعد از آن کشورهای آسیای شرقی. مثلاً یکی از اولویت های ما کشور چین است و در هفته جاری سفیر ایران در چین را فقط برای همین منظور خواسته ایم به ایران بیاید تا در این باره گفتگو کنیم که چطور می توانیم از بازار بزرگ چین در گردشگری که سال گذشته حدود 100 میلیون گردشگر داشته، استفاده کنیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: ژاپن هم کشور مهمی برای جذب گردشگر به ایران است، مالزی و اندونزی نیز اهمیت دارند.

نجفی تصریح کرد: ما در زمینه جذب گردشگر به ایران به کشورهای غربی هم نظر داریم به خصوص اینکه بخش عمده گردشگران فرهنگی در کشورهای غربی هستند، کسانی که واقعاً شیفته میراث فرهنگی ایران هستند بنابراین در اولویت های جذب گردشگر، به آن سمت هم توجه می کنیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید