هر روز!
هر روز!

لوگو گوگل امروز به چه مناسبت تغییر کرد؟ لوگو گوگل

لوگو گوگل امروز به چه مناسبت تغییر کرد؟
لوگو گوگل امروز به چه مناسبت تغییر کرد؟ : لوگو گوگل امروز به چه مناسبت تغییر کرد؟
: لوگو گوگل امروز به چه مناسبت تغییر کرد؟
یران :لوگو گوگل امروز به چه مناسبت تغییر کرد؟/چهل و یکمین سالگرد کشف لوسی

بنا به گزارش : دکتر جانسون در سال 1974 به همراه دانشجویش با قصد پیدا کردن استخوان به منطقه از قبل نشانه گرفته شده در استان حدر در اتیوپی رفتند، موفق به کشف بقایای لوسی شدند. حالا چهل و یکمین سالگرد این کشف مهم است.
آنها به صورت تصادفی درون گودال از پیش کنده شده، بخشی از استخوان یک بازو را پیدا کردند و لحظاتی بعد هم تکه ای از قفسه سینه، زانو و جمجمه در همان محل مشاهده شد. در حین جست وجو، بیشتر از صد قطعه استخوان دیگر هم در همان محل توسط تیم دکتر جانسون کشف شد.. قطعات
لوسی در واقع نامی است که بر یک جنوبی کپی عفاری مؤنث که فسیل به نسبت کاملی از وی به دست آمده است نهاده اند. فسیل لوسی 40 درصد دستگاه استخوانی این انسانسا را شامل می شود و یکی از کامل ترین فسیل های یافت شدهٔ نین انسان است. جنوبی کپی عفاری با نام علمی Australopithecus afarensis گونه ای از سردهٔ جنوبی کپی است که از 3/76میلیون سال پیش تا 2/92 میلیون سال پیش در شمال کنیا و جنوب اتیوپی می زیست.
خبرآنلاین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید