مسیر سبز
مسیر سبز

لیست خدمات ویژه مترو در ماه رمضان شرکت مترو به

لیست خدمات ویژه مترو در ماه رمضان 
 شرکت مترو به

لیست خدمات ویژه مترو در ماه رمضان
شرکت مترو به مناسبت ماه مبارک رمضان در بعضی خطوط از جمله خط یک خدمات ویژه ای به شهروندان تهرانی عرضه می کند .
 
مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران در مصاحبه با واحد مرکزی خبر با اعلام این خبر گفت: خدمات رسانی در خط یک مترو تا ساعت 24 ادامه دارد.

قلی ها افزود: این خدمات با هدف بهره مندی بیشتر شهروندان تهران از نمایشگاه قرآن صورت گرفته است.

وی گفت: در بقیه خطوط برنامه زمانبندی حرکت قطارها از ساعت 5 و 30دقیقه تا 22 و 30دقیقه است و در صورت نیاز قطارهای فوق العاده در این ساعات اعزام می شود.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو افزود: همچنین یک قطار 8 واگنه برای افزایش ظرفیت خدمات رسانی به شهروندان وارد خط 5 مترو می شود.

وی با اشاره به برنامه زمانبندی حرکت قطارها در خط یک مترو گفت: قطارهای اعزامی از ایستگاه قیطریه در ایستگاه شهید حقانی در ساعت های 22 و 32 دقیقه ، 22 و 42 دقیقه و 23 و 42 دقیقه توقف خواهند داشت.

قلی ها افزود: قطارهای اعزامی از ایستگاه قیطریه در ایستگاه مصلا در ساعت های 22 و 36دقیقه ، 22 و 46 دقیقه و 23 و 16 دقیقه و 23 و 46 دقیقه و در ایستگاه شهید بهشتی در ساعت 22 و 38 دقیقه ، 22 و 48 دقیقه و 23 و 18 دقیقه و 23و 48 دقیقه توقف دارد .

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو همچنین گفت:قطارهای اعزامی از شهر ری در ایستگاه شهید بهشتی در ساعت های 22 و 42 دقیقه ،23 و 32 دقیقه و 23 و 2 دقیقه و 2 دقیقه بامداد، در ایستگاه مصلا ساعت های 22 و 44 دقیقه ، 23 و 4دقیقه و 23 و 34 دقیقه و 4دقیقه بامداد و در ایستگاه حقانی در ساعت های 22 و 48دقیقه ، 23 و 8 دقیقه و 8 دقیقه بامداد توقف و خدمات رسانی دارند.

منبع: عصرایران
باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید