مسیر سبز
مسیر سبز

مادرم روزت مبارک . خبرگزاری ایسنا: قامتش قیامت عشق

مادرم روزت مبارک . 
 خبرگزاری ایسنا: قامتش قیامت عشق

مادرم روزت مبارک ...
خبرگزاری ایسنا:  قامتش قیامت عشق است، او که مهربان‌ترین فرشته‌ی خداست، رئوف ترین سرچشمه مهربانی‌ها و بهترین گل واژه هستی‌...

مادر کانون عاطفه و مهر است، بانوی مهربان خانه که چشمانش چلچراغ محبت است.

مادرها فرشته‌اند ...

مادر یعنی همه زندگی ...مادر، وسعت بیکران مهربانی و صبر است و تندیس همه خوبی‌ها‌.

مادرعطر خوشبوی همه گل‌هاست، زلال هر چه عشق و زیبا ترین صدف اقیانوس هستی....

فرشتگان بردستانش بوسه می‌زنند، دریاها به آرامش بخشی اش غبطه می‌خورند، نسیم عشق نام او را تا عرش خدا می‌برد و خدا بهشتش را به زیر پای مادر می‌بخشد.

قلم از نگارش شکوهش ناتوان است او که شکوه‌مندترین واژه در کتاب مهربانی است.

آینه صداقتش بسان آتشی است که تا بلندای هفت آسمان عشق شعله می‌کشد و نگاه گرمش تلخی‌های روزگار را برایمان سرشار از شکوفه‌های لبخند می‌نماید.

مادرم، امروز روزِ توست که شکوه مهرت عشق را معنایی دیگر می‌بخشد، ای زیباترین احساس...

قشنگ‌ترین بنفشه... پرنورترین ستاره زندگی ... ای مهربانم ...

عاشقانه دوستت دارم...

روزت مبارک ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید