هر روز!
هر روز!

مارکر صفحات کتاب مارکر صفحات کتاب مدل های

مارکر صفحات کتاب 
 مارکر صفحات کتاب 
 
 مدل های

مارکر صفحات کتاب
مارکر صفحات کتاب

مدل های کاغذ مارکری با اوریگامی ساختیم تا صفحات کتاب را با آن علامت بزنیم
روش اول :


ساخت روش های مختلف مارکرهای کاغذی به صورت تصویری
روش دوم :


با مراحل ساخت مارکر کاغذی آشنا شوید
منبع : drashpaz.persianblog.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید