هر روز!
هر روز!

ماشین حساب چوبی این ماشین حساب چوبی توسط طراح خلیل

ماشین حساب چوبی این ماشین حساب چوبی توسط طراح خلیل

ماشین حساب چوبی
این ماشین حساب چوبی توسط طراح خلیل کلوچ مستقر در ژنو برای بازی کودکان و یادگیری اصول ریاضی طراحی و تولید شده است، در اصل این ماشین حساب ها به صورت لمسی کار می کنند. / دیزاین بوم
ماشین حساب چوبی : ماشین حساب چوبی
: ماشین حساب چوبی


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید