بهترین زندگی
بهترین زندگی

مایع آمنیوتیک جنین، روش اندازه‌گیری اندازه‌گیری مایع آمنیوتیک با دو

مایع آمنیوتیک جنین، روش اندازه‌گیری
اندازه‌گیری مایع آمنیوتیک با دو روش MVP و AFI انجام می‌شود. در روش MVP مقدار طبیعی مایع بین 2 تا 8 سانتی‌متر است. بنابر‌این اگر مقدار مایع کمتر از 1 تا 2 سانتی‌متر باشد کمبود مایع آمنیون و اگر بیشتر از 8 سانتی‌متر باشد افزایش مقدار آن محسوب می‌شود.

 در روش AFI اگر مقدار مایع از 5 سانتی‌متر کمتر باشد کمبود مایع آمنیون و اگر مقدار آن بیشتر از 24 سانتی‌متر باشد، افزایش مایع آمنیون به حساب می‌آید.

زندگی در ارتفاعات و میزان بالای مایعات بدن مادر، باعث افزایش مایع آمنیون و اگر مایعات بدن مادر کم باشد باعث کاهش مایع آمنیون می‌شود.

نی‌نی‌بان جدیدترین و بهترین مطالب خود را در تلگرام و از طریق سه کانال « راهنمای بارداری »، « زندگی با کودک » و « سلامت زنان » در اختیار شما قرار می‌دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید