اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

مایلی‌کهن: آماده‌ام 4 ماه در زندان بمانم محمد مایلی کهن

مایلی‌کهن: آماده‌ام 4 ماه در زندان بمانم محمد مایلی کهن

مایلی‌کهن: آماده‌ام 4 ماه در زندان بمانم
محمد مایلی کهن در مصاحبه اختصاصی با "" اعلام می کند که حکمش قابل خریداری نیست و قطعا می خواهد به حبس برود. این گفت و گو را بخوانید : آنقدرها هم مهم نیست بله، محکوم شده ام اما این مسئله آنقدرها هم مهم نیست، در اطرافم مسائل مهمتری از مسائل ایشان وجود دارد. بنابراین کل این ماجرا این است که 100هزارتومان بدهم و 4 ماه به زندان بروم خب می‌ روم، طوری نیست. هیچ وقت به جز حقیقت چیزی نگفتم یادتان هست پارسال به شما گفتم دیگران چقدر گرفته و چقدر می‌ گیرند دیدید که عددها درست بود. من به جز واقعیت و حقیقت چیزی نگفته ام اما مگر این آقا دو سال نگفت من برای پرسپولیس مجانی کار می‌ کنم؟ پس چرا حالا قیمتش را دو میلیارد و سه میلیارد می‌ داند؟ آقای فریادشیران می‌ ماند اما من باید به زندان بروم اصلا مهم نیست که من به چه چیزی محکوم شده ام اما من نمی‌ دانم چرا در مرحله اول که حکم بدوی است اینقدر روی مسئله مانور شده است. من 100هزارتومان جریمه به نفع دولت دارم و 4 ماه حبس تعزیری می‌ دانید اگر حبسی از 3 ماه بالاتر باشد قابل خریداری با پول نیست حتی اگر هم باشد من محکومیتم را با پول نمی‌ خرم. دفعه پیش 91 روز حکم قابل اغماض با پول داشته ام. من نمی‌ خواستم آن پول را بپردازم پسرم آن را پرداخت ولی خیلی ها این طرف و آن طرف می‌ نشستند و می‌ گفتند گذشت کردند. باز هم تاکید می‌ کنم پرونده ما اصلا پرونده مهمی نیست در محکمه ما میلیون ها پرونده مهم در حال خاک خوردن است، این پرونده خیلی بی ارزش تر از آن پرونده هاست، مشکلی ندارم زندان هم می‌ روم اعتراض هم نمی‌ کنم. همسایه می‌ تواند اما شیث رضایی نه! چندی قبل چند نفر از دوستان گفتند بزرگترها بیایند و آشتی مان بدهد اما من گفتم تا عمر دارم دلم نمی‌ خواهد این آدم را ببینم. بگذارید یک چیزی به شما بگویم، کلینیک درمانی باشگاه پرسپولیس در محل مجتمع درفشی فر برای همه عموم آزاد است یعنی همسایه من و بقال سر کوچه هم می‌ تواند به این کلینیک برود اما ایشان مانع ورود شیث رضایی شده است آن هم آدمی که 8 سال برای پرسپولیس بازی کرده است. من باور نمی‌ کنم نمی‌ توانم درک کنم چطور همسایه شیث رضایی می‌ تواند به درفشی فر برود اما درفشی فر حق ندارد، به نظر من این نهایت پلشتی است. من هم می توانم شکایت کنم ... به قرآن مجید من نمی‌ خواهم خار توی پای کسی برود، اهل نامردی نیستم، هم می‌ دانند. اما بعضی رفتارها از انسانیت به دور است حالا این رفتار را هر کس که می‌ خواهد ارائه دهد برای من فضایی که می‌ بینم، فضای شایسته ای نیست.به هرحال هرچه خدا بخواهد همان می شود . حق شکایت برای من هم محفوظ است اما تا به اینجا هیچ گاه حاضر نشده ام با چنین کاری ارزش خودم را کم کنم . اگر روزی شکایت کردم حرفهای شنیدنی زیادی خواهم داشت .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید