ابوالفضل فتحی آزاد
مو قشنگمو قشنگ
ابوالفضل فتحی آزاد

ما محرم اسرار هم میشیم چیزی واسه از دست دادن

 لینک
ما محرم اسرار هم میشیم چیزی واسه از دست دادن

.
ما محرم اسرار هم میشیم
چیزی واسه از دست دادن نیست
من مثل تو از عشق خط خوردم
اونی که میخوام عاشق من نیست

تو مثل من زخم زبون خوردی
اونی که میخواستی با هم بد کرد
دستای عشق تازشو چسبید
دستای لرزون تو رو رد کرد
:
فکر من مثل تو درگیره
فکر تو مثل من آشوبه
عاشقی سخته تو این اوضاع
اما واسه هر دومون خوبه
:
ما هردو درگیر یه کابوسیم
باید یکم از غصه خالی شیم
این بهترین راه فرار ماست
ما  عاشق چشمای هم میشیم

تو چشمای هم خیره میمونیم
مثل دوتای دیونه همدرد
اما حواس هردومون باز هست
درگیر چشمای یکی دیگست
.
محرم اسرار - شهرام شکوهی - بهنام صفوی
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید